De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in 2020

Weet jij wat je te wachten staat met de ingang van de WAB in 2020? WAB is de afkorting voor de Wet Arbeidsmarkt. Kort gezegd komt het erop neer dat mensen met een vaste baan eenvoudiger ontslagen kunnen worden en dat mensen met een flexibele job meer zekerheid krijgen. Maar wat betekent dat allemaal in de praktijk? We zetten hier de nieuwe wet in de kijker aan de hand van enkele veelgestelde vragen.

Wanneer kan ik ontslagen worden?

In de WAB wordt gesproken over de cumulatiegrond. Dit principe maakt het gemakkelijker voor werkgevers om een werknemer te ontslaan. Nu kan een werknemer alleen ontslagen worden als er een volledig personeelsdossier bestaat over het slecht functioneren of vanwege een arbeidsconflict. Er moet duidelijk blijken dat de twee partijen niet met elkaar verder kunnen. Het bewijs hiervoor is in de praktijk moeilijk te leveren. De cumulatiegrond kan vanaf 1 januari 2020 als ontslaggrond aangedragen worden. Er is dan geen compleet ontslagdossier meer nodig. Wel dienen er minimaal twee redenen te zijn waarom men de werknemer wil ontslaan.

In welke situaties mag ik niet ontslagen worden?

In bepaalde situaties geniet je als werknemer van extra bescherming en mag je niet ontslagen worden. Ben je bijvoorbeeld ziek geworden, dan mag dit niet de reden zijn voor ontslag. In de eerste twee jaren van je ziekte mag je bovendien niet ontslagen worden. Ook tijdens je zwangerschap en tijdens je zwangerschapsverlof is ontslag niet mogelijk. Andere redenen die niet geldig zijn als reden voor ontslag zijn: ras, geslacht, leeftijd, handicap of godsdienst. Ben je lid van de ondernemingsraad, een vakbond of een politieke organisatie? Ook dan kun je niet ontslagen worden.

Wat zijn de gevolgen voor oproepkrachten?

Er zijn ook nieuwe wetten opgesteld om oproepkrachten meer bescherming te bieden. Vanaf 1 januari 2020 geldt er voor oproepkrachten een oproeptermijn van vier dagen. Dit betekent dat je als oproepkracht mag weigeren om te komen werken als de oproep korter dan vier dagen vooraf wordt gedaan. Daarnaast geldt ook dat als een werkgever de oproep binnen deze vier dagen intrekt, hij verplicht is om je loon te betalen. Na 12 maanden als oproepkracht gewerkt te hebben, dient je werkgever je een contract aan te bieden naar gelang het gemiddeld aantal gewerkte uren in het afgelopen jaar.

Waar heb ik recht op als ik word ontslagen?

Als je als werknemer wordt ontslagen, dan heb je in de meeste situaties recht op een transitievergoeding. Voor elk jaar dat je hebt gewerkt hoor je een derde maandsalaris te ontvangen. Dit recht gaat in vanaf je eerste werkdag. Je proeftijd telt nu ook gewoon mee. Hoewel dit bedrag lager is dan bij de oude wet, kun je bij ontslag op onjuiste gronden wel een schadevergoeding eisen. Denk hierbij o.a. aan situaties waarbij een werkgever niet aan zijn re-integratieverplichtingen voldoet. Of stel dat je ziek bent geworden door je werk en hierbij niet voldoende ondersteuning hebt ontvangen van je werkgever bij je herstel. Ook dan kun je een schadevergoeding eisen.

Hoeveel tijdelijke opeenvolgende contracten zijn toegestaan?

Werk je met tijdelijke contracten? Ook dan moet je rekening houden met enkele wijzigingen. Binnen de nieuwe Wet Arbeidsmarkt wordt gesproken over de zogeheten ‘ketenregeling’. Dit houdt in dat het aantal opeenvolgende tijdelijke contracten wordt verruimd. Vanaf 2020 is het mogelijk om binnen drie jaar drie tijdelijke contracten af te sluiten, voordat er een arbeidscontract voor onbepaalde tijd wordt aangeboden. Er geldt een verplichte tussenpauze tussen de contracten van zes maanden. Deze kan via de cao verkort worden naar drie maanden bij terugkerend tijdelijk werk dat hooguit negen maanden per jaar uitgevoerd kan worden.

Plaats jouw aanvraag

Vergelijk gratis loopbaancoaches in jouw regio

Binnen 24 uur offertes. Vergelijk en kies de beste coach.
Plaats jouw aanvraag