Werknemers kampen steeds vaker met tijdgebrek

Het is voor veel werknemers een lastige opgave om privé en werk goed in balans te krijgen. Een groot deel van de werkende bevolking krijgt heel wat taken in de schoot geworpen, die ze allemaal naar tevredenheid dienen uit te voeren. Denk hierbij niet alleen aan taken van veeleisende werkgevers, maar ook aan de zorg voor kinderen of ouderen binnen de familie. De Sociaal-Economische Raad (SER) wijst op de problemen die dit allemaal teweegbrengt.

Wat zijn de knelpunten?

Volgens de SER is er de afgelopen jaren weinig veranderd. Nog steeds hebben mensen met een betaalde baan te maken met vele uitdagingen. Zo sluiten de openingstijden van scholen en de kinderopvang niet goed aan op de arbeidstijden van de werknemers, waardoor werknemers in de knel komen met hun tijd. Ook mantelzorgers, die daarnaast nog een betaalde baan hebben, ondervinden veel problemen. Problemen die in de toekomst zeer waarschijnlijk alleen maar toenemen. De overheid wil namelijk dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Daardoor zijn de ouderen voor adequate zorg meer aangewezen op hun omgeving.

Er worden hoge eisen gesteld aan werknemers

De ‘omgeving’ van ouderen die de betreffende zorg zouden moeten verlenen, zijn dus vaak de volwassen kinderen die een drukke en betaalde baan hebben. Er bestaan geen regelingen voor deze werknemers om de nodige zorg daadwerkelijk te kunnen geven. Hoewel er steeds meer aandacht is voor flexibel werken en thuiswerken, kan niet elke werknemer zich dit permitteren. Ook is er volgens de SER te weinig bekend over de mogelijke verlofregelingen. Daarnaast verwachten werkgevers ook nog eens van hun werknemers dat ze zich bij blijven scholen. Ook daar gaat weer extra tijd inzitten. Uiteraard helpt dit werknemers om te groeien binnen hun loopbaan, maar het brengt ook extra stress met zich mee.

1 op de 8 werknemers heeft burn-out klachten

De statistieken liegen er niet om; 1 op de 8 werknemers heeft last van burn-out klachten. Een betaalde baan in combinatie met de zorg voor de kinderen of intensieve mantelzorg kunnen een ware uitputtingsslag zijn. Niemand heeft er baat bij als werknemers daardoor zelf gezondheidsproblemen krijgen. Het is belangrijk om hier passende oplossingen voor te vinden. Want het percentage werkenden dat mantelzorg verleent neemt toe. Dit percentage steeg tussen 2004 en 2014 bijvoorbeeld al van 13% naar 19%.

Opstapeling van taken leidt tot gezondheidsklachten

Deze opstapeling van taken voor werknemers zorgt er volgens SER-voorzitter Mariëtte Hamer voor dat tijd een schaars goed is geworden. Ze vindt dat het de gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, werkgevers en werknemers is om hier oplossingen voor te bieden. De SER is ook van mening dat de huidige regelingen te zeer uitgaan van de ‘standaard werknemer’ er is te weinig aandacht voor de diversiteit die er binnen de samenleving bestaat. Zo verschillen onder meer de behoeften per levensfase. Het is daarom hard nodig dat er veranderingen in cultuur en beleid worden doorgevoerd.

Werk en privé in balans?

Steeds meer werknemers staan voor de uitdaging om werk en privé beter in balans te krijgen. Zit je niet meer lekker op je plek binnen je huidige baan? Ervaar je te veel stress? Is de balans tussen werk en privé zoek? Aarzel dan niet om eens naar een loopbaancoach te stappen. Samen nemen jullie jouw carrière eens kritisch onder de loep. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Wat wil je echt? Een loopbaancoach helpt je om tot de juiste inzichten te komen en om met een frisse blik naar jouw carrière te kijken en helpt je om de juiste maatregelen te nemen om je carrière op het juiste pad te krijgen!

Plaats jouw aanvraag

Vergelijk gratis loopbaancoaches in jouw regio

Binnen 24 uur offertes. Vergelijk en kies de beste coach.
Plaats jouw aanvraag