Een arbeidscontract opstellen, wat zijn de aandachtspunten?

Heel wat bedrijven zullen op een bepaald moment natuurlijk één of misschien zelfs meerdere personeelsleden in dienst willen nemen. Dat is uiteraard perfect mogelijk, alleen moet er dan wel het één en ander worden geregeld. Eén van de zaken die je absoluut moet regelen heeft betrekking tot een arbeidscontract opstellen. Het is wat dit betreft belangrijk om ervoor te zorgen dat alle vereiste bepalingen in het arbeidscontract staan opgenomen. Wil jij ook graag te weten komen wat nu precies de belangrijkste aandachtspunten zijn voor wat het laten opstellen van een arbeidscontract betreft? Je ontdekt het meteen hier op deze pagina.

Zorg voor het vermelden van de identificatiegegevens

In eerste instantie moet je bij een arbeidscontract opstellen uiteraard rekening houden met de identificatiegegevens. Het gaat hierbij niet alleen om de algemene gegevens van beide partijen, maar ook om bijvoorbeeld de datum van indiensttreding en de functie waar de werknemer over beschikt. Het is belangrijk om er aandacht aan te besteden dat er op moment van schrijven sprake is van een hernieuwde privacywetgeving. Deze geeft aan dat je als werkgever duidelijk moet aangeven aan de werknemer in kwestie op welke manier er met diens persoonlijke gegevens wordt omgesprongen. Hoe dan ook, in de basis bestaat het arbeidscontract dus duidelijk uit de identificatiegegevens van allebei de partijen.

Welk soort arbeidscontract moet er worden opgesteld

Het is belangrijk om er bij stil te blijven staan dat de exacte vormgeving van een arbeidscontract in de praktijk wordt bepaald door tal van verschillende elementen. Zo moet je onder meer rekening houden met:

  • De exacte functie, of het dus gaat om een arbeider of een bediende;
  • De duur van de overeenkomst waarvan sprake is;
  • De omvang van de prestaties en het verschil tussen voltijdse en deeltijdse arbeid.

Het antwoord dat je gaat geven op deze drie verschillende elementen zal uiteindelijk de vormgeving van de arbeidsovereenkomst beïnvloeden. Is het voor jou niet helemaal duidelijk hoe een arbeidscontract opstellen op deze basis precies moet gebeuren? Dan spreekt het voor zich dat het altijd interessant is om even het één en ander te bespreken met bijvoorbeeld een accountant en / of een jurist. Zo voorkom je dat je fouten maakt in het contract.

Welke andere zaken moeten in het arbeidscontract aan bod komen?

Het spreekt voor zich dat bovenstaande nog lang niet alles is. Bij een arbeidscontract opstellen dient er dan ook eveneens aandacht te worden besteed aan het loon dat de werknemer zal ontvangen. Denk hierbij overigens ook niet alleen maar aan het gewone loon, maar ook aan bijvoorbeeld de extra voordelen waarvan sprake is. Daarnaast is het natuurlijk eveneens van belang om er rekening mee te houden op welke manier de arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd. Het is van belang om hierbij zowel rekening te houden met de bepalingen voor jou als werkgever, maar ook voor wat de werknemer betreft. Dit voor alle duidelijkheid wanneer hij of zij wil overgaan tot het laten beëindigen van het arbeidscontract. Houd tot slot ook nog rekening met het vermelden van eventuele aanvullende bepalingen met betrekking tot bijvoorbeeld anciënniteit, intellectuele rechten, scholing en concurrentie. Ook dergelijke zaken zijn zeker en vast belangrijk bij het opstellen van een arbeidscontract.

Stel via www.rocketlawyer.com zelf een contract, overeenkomst of brief op.

Plaats jouw aanvraag

Vergelijk gratis loopbaancoaches in jouw regio

Binnen 24 uur offertes. Vergelijk en kies de beste coach.
Plaats jouw aanvraag