Baan vinden voor 50-plussers wordt gemakkelijker

Word je als 50-plusser ontslagen, dan is dat meestal een grote ramp. De heersende opvatting is: op die leeftijd vind je nooit meer een nieuwe baan! Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat dit beeld wordt bijgesteld. Volgens hem zijn ‘ouderen van nu anders dan vroeger’. Als het aan de minister ligt wordt een nieuwe baan vinden voor 50-plussers binnenkort gemakkelijker. Daarvoor heeft hij het actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’ bij de Tweede Kamer ingediend.

50-plussers krijgen meer steun in hun banenjacht

Het actieplan van minister Asscher om werkloze 50-plussers snel aan het werk te krijgen, bestaat uit drie belangrijke aandachtspunten: 50-plussers meer steun bieden in hun zoektocht naar een nieuwe baan, 50-plussers wendbaarder maken en ervoor zorgen dat werkgevers minder terughoudend zijn in het aannemen van 50-plussers. Een van de maatregelen in het actieplan is dat er omscholingstrajecten en projecten worden ontwikkeld, die helpen om werkloze 50-plussers en werkgevers bij elkaar te brengen.

Weg met de ontzie-maatregelen

Er bestaan momenteel diverse zogeheten ontzie-maatregelen, die het voor werkgevers minder aantrekkelijk maken om oudere werknemers in dienst te nemen. Zo bestaan er cao’s waarin is afgesproken dat oudere werknemers meer vrije dagen krijgen dan jongere werknemers. Dit soort maatregelen moeten vermeden worden. Ook worden de voorwaarden van de no-risk polis aangepast. Met een no-risk polis krijgt een werknemer, die binnen 5 jaar nadat hij in dienst kwam ziek wordt, een ziektewet-uitkering van het UWV. Dit betekent dat de werkgever een groot deel van het loon van de werknemer niet zelf hoeft te betalen. De leeftijd van deze no-risk polis gaat omlaag naar 56 jaar.

John de Wolf als voorbeeld van vitale 50-plusser

Om werkloze 50-plussers weer aan het werk te krijgen is er volgens Asscher een verandering in beeldvorming nodig. Daarom wordt er een campagne opgestart om het beeld dat er bestaat van 50-plussers te verbeteren. De oud-international en 50-plusser John de Wolf, wordt het gezicht van deze campagne. Hij gaat zich een jaar inzetten om oudere werklozen aan het werk te helpen en om de vooroordelen die er bestaan ten opzichte van 50-plussers uit de wereld te helpen. “De 50-plussers van nu zijn veel fitter en actiever, zijn in de bloei van hun leven en zitten vol plannen en ideeën”, aldus De Wolf.

Het actieplan gaat in 2017 van start

Het actieplan, zoals voorgesteld door minister van Asscher in samenwerking met de sociale partners, gaat in 2017 van start en zal een jaar duren. Voor het plan wordt 68 miljoen euro uitgetrokken. Na afloop zal het plan geëvalueerd worden en zal er verder gekeken worden naar wat er ondernomen moet worden om oudere werklozen weer aan het werk te krijgen. Het is de bedoeling dat leeftijd een steeds minder belangrijke rol gaat spelen bij het in dienst nemen van mensen.

Meer loopbaanadvies voor ouderen nodig

Bij loopbaanhulp denkt men vaak in eerste instantie aan starters, maar loopbaanhulp is er ook voor oudere werkzoekenden. De komende jaren kan loopbaanhulp juist heel veel doen voor deze doelgroep. Het actieplan wil daarom dat professionele loopbaanadviseurs circa 50.000 ouderen gaan adviseren om een nieuwe baan te zoeken. Het gaat hier dan hoofdzakelijk om oudere werknemers in risicoberoepen; denk aan oudere werknemers met een zwaar beroep of oudere werknemers in een baan met ongunstige toekomstperspectieven die binnen korte tijd mogelijk hun baan gaan verliezen.

Plaats jouw aanvraag

Vergelijk gratis loopbaancoaches in jouw regio

Binnen 24 uur offertes. Vergelijk en kies de beste coach.
Plaats jouw aanvraag