Het nut van Coachend Leidinggeven

In de wereld van management en leiderschap zijn er talloze modellen die gepresenteerd worden om een organisatie zo goed mogelijk te leiden. De ene methodiek is wat meer gericht op processen en procedures, weer een ander gebruikt dashboards om te meten hoe het rendement van de onderneming is. Maar voor organisaties die de loopbaan van hun medewerkers serieus nemen, komt toch steeds weer het Coachend Leidinggeven (of Leiderschap) aan de orde.

Wat hebben jouw medewerkers nodig?

Al tientallen jaren wordt het idee van coachend leidinggeven ingezet omdat daarin zo goed rekening gehouden wordt met de verschillende behoeften per medewerker. De ene medewerker is nu eenmaal wat zelfstandiger en neemt wat meer eigen initiatief, een andere medewerker presteert het beste wanneer hij of zij precies te horen krijgt wat er verwacht wordt. Het is daarom belangrijk dat je als leidinggevende goed let op wat jouw medewerkers nodig hebben. En dat je opmerkt welke medewerker bijvoorbeeld niet lekker in zijn vel zit of om andere redenen niet optimaal presteert.

Wanneer je zoiets opmerkt, heb je daar aandacht aan te besteden, mensen floreren nu eenmaal bij aandacht. Zonder de psycholoog uit te gaan hangen, helpt het om wat vaardigheden te ontwikkelen in het coachen van je medewerkers. Dat is een vak apart, blijkt uit de vele medewerkers die hun manager het liefst uit de weg gaan en vinden dat hij of zij er niets van bakt. Medewerkers die “er het beste van maken” geven verkapt een signaal af dat ze niet juist aangestuurd worden. Veel te vaak horen we nog dat medewerkers hun manager vrijwel nooit zien en het enige moment van afstemmen hoe het gaat met de medewerker is tijdens het jaarlijkse beoordelingsgesprek. Uiteraard laat de manager daar steken vallen.

Anker & Kompas

Omdat coachend leidinggeven een vak apart is, zijn er trainingen in de markt die jou daarin ontwikkelen. Zoals de training Coachend Leidinggeven van Anker & Kompas. Vanuit hun eigen ervaring als leidinggevenden, hebben de trainers van Anker & Kompas een programma ontwikkeld dat jou helpt die coachende vaardigheden te ontwikkelen én in te zetten. Na die training ben je veel beter in staat om aan te sluiten bij de behoeften van je medewerkers, zitten zij lekkerder in hun vel, presteren beter en ga jij natuurlijk ook met veel meer plezier naar je werk. Ben je nieuwsgierig? Kijk dan op Coachend Leidinggeven of neem contact op met Anker & Kompas.

Neem contact op

Schrijf je nu in voor een training Coachend Leidinggeven

Meer informatie ontvangen? Neem gerust contact op.
Neem contact op