Ja, ik wil vrijblijvend persoonlijk advies

Succes tijdens je loopbaan, hoe bereik je dat?

Hoe bereik je meer succes tijdens je loopbaan? Dat is een vraag waar heel werkend Nederland wel antwoord op wil. Er bestaat echter geen standaard succesformule. Een succesvolle carrière is van heel veel factoren afhankelijk, waaronder van je eigen persoonlijkheid en de manier waarop je met anderen omgaat. Ook je collega’s kunnen van invloed zijn op de mate van jouw succes. Dat blijkt uit een onderzoek van de Oregon State University’s College of Business.

Extravert versus introvert

Extraverte mensen zijn meer op de buitenwereld gericht, terwijl introverte mensen meer naar binnen gekeerd zijn. Mensen zijn echter nooit 100% introvert of 100% extravert, maar kunnen wel over bepaalde eigenschappen beschikken die meer naar de ene of de andere kant neigen. Beide persoonskenmerken hebben op de werkvloer hun voor- en nadelen. Uit het onderzoek van de Oregon State University’s College of Business blijkt dat extraverte mensen moeten oppassen voor de wijze waarop hun introverte collega’s hen ervaren en beoordelen.

Opzet van het onderzoek

Het onderzoek richtte zich op de invloed van persoonlijkheidskenmerken op de beoordeling van collega’s. Hiervoor werden twee experimenten uitgevoerd. Bij het eerste experiment kregen 178 studenten een plek binnen een projectteam van vier of vijf personen. Na een aantal maanden dienden ze een vragenlijst in te vullen met vragen over hun teamleden en hun eigen persoonlijkheid. Introverte mensen beoordeelden andere introverte mensen positiever, dan hun extraverte collega’s. Extraverte mensen hielden daarentegen bij hun beoordeling geen rekening met de persoonlijkheid van hun teamleden.

In het andere experiment kregen 143 managementstudenten de opdracht om online games te spelen met drie teamleden. Ze waren er niet van op de hoogte dat hun teamleden geen echte mensen waren. Voor deze ‘elektronische teamleden’ waren extroverte of introverte profielen opgezet en ook de commentaren werden tijdens het spelen gemanipuleerd door de personages extra introvert of extravert over te laten komen. Na afloop moesten de studenten hun online ‘teamleden’ beoordelen en hen eventueel aanwijzen voor promoties en bonussen. Ook hier gaven de introverte studenten minder goede beoordelingen, minder promoties en minder bonussen aan de extraverte ‘teamleden’.

Advies voor werkgevers en extraverte mensen

Keith Leavitt, assistent professor en een van de medewerkers aan dit onderzoek, zegt over het onderzoek: “Het is verrassend te zien hoe negatief introverte mensen oordelen over extraverte.” Leavitt wil naar aanleiding van de resultaten werkgevers erop wijzen dat collega’s en managers veel macht hebben over de carrièremogelijkheden van anderen. Vooral ook omdat tegenwoordig binnen veel organisaties collega’s inbreng hebben in het toekennen van bonussen en betere carrièrekansen. Ook wil Leavitt extraverte mensen aanraden om te proberen minder extravert over te komen bij introverte collega’s, omdat dit hun loopbaansucces kan belemmeren.

Loopbaancoach nodig?

Weet je van jezelf of je meer introvert of extravert bent? Zou je graag meer inzicht willen krijgen in jouw persoonskenmerken en de invloed hiervan op jouw loopbaansucces? Schakel dan loopbaanbegeleiding in via een erkende loopbaancoach. Dit kan heel verhelderend zijn en je carrière in de lift helpen. Neem hier contact op voor meer informatie.